پمپ آتش نشانی

Dont Gamble with Your Health And Safety

راه اندازی تمامی پمپ های تحویل شده در کمترین زمان و دریافت تاییدیه های سازمان آتش نشانی

با ما همیشه در امنیت باشید

Image

تامین دیزل

تامین دیزل های UL/FM با برند های BLACKSTALLIONو CLARKE

Image

تامین الکترو موتور

تامین الکتروموتورها و جوکی پمپ با برند AMAN FIRE و LUBI و ADP استرالیا. Marathon امریکا
TORNATECH کانادا

Image

تامین دیزل

تامین دیزل های UL/FM با برند های BLACKSTALLIONو CLARKE

Image

تامین الکترو موتور

تامین الکتروموتورها و جوکی پمپ با برند AMAN FIRE و LUBI و ADP استرالیا. Marathon امریکا
TORNATECH کانادا

پمپ آتش نشانی شرکت صماکو نماینده انحصاری پمپ های آتش نشانی UL LISTED و S3 با برندهای AL AMAN FIRE PUMP و LUBI در ایران می باشد انواع پمپ آتش نشانی
این شرکت افتخار تامین پمپ های UL LISTED حداقل زمان ممکن و همچنین موجود بودن رنج وسیعی از پمپ ها را در انبار خود دارد

شرکای تجاری

Client 1
Client 2
Client 3